Tranh vẽ trang trí trên kính cho nhà hàng bia Bỉ. Với hình ảnh cánh đồng lúa mạch Châu Âu.