Bộ tranh sơn dầu treo tường vẽ theo yêu cầu. Tranh dùng trang trí cho nhà nguyện gia đình tại Cần Thơ.