Phù điêu nghệ thuật

Là loại hình nghệ thuật được đắp trực tiếp bằng xi măng hoặc được đúc bằng composite gắn lên tường.